เกี่ยวกับ cdirm.org

เว็บ cdirm.org เป็นเว็บเกี่ยวธุรกิจหลากหลายแขนง ที่นำเสนองานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ หรือจะเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับะุรกิจอุตสหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ